close
تبلیغات در اینترنت
كارهاكه دخترها نمي تونند انجام دهند

كارهاكه دخترها نمي تونند انجام دهند

دخترها نمی تونن... یه سری کار که دخترها نمی توانند انجام دهند! ۱- چیزی در مورد ماشین فهمیدن ، البته به جز رنگش ۲- درک مضمون اصلی یک فیلم هنری ۳- ۲۴ ساعت رو بدون فرستادن sms زندگی کردن ۴- بلند کردن چیزی ۵- پرتاب کردن ۶- پارک کردن ۷- خواندن نقشه ۸- دزدی کردن از بانک ۹- آرام و ساکت جایی نشستن ۱۰- بیلیارد بازی کردن ۱۱- پول شام رو حساب کردن ۱۲- مشاجره کردن بدون داد کشیدن ۱۳- مواخذه شدن بدون گریه کردن ۱۴- رد شدن از جلوی مغازه کفش فروشی ۱۵- نظر ندادن در مورد لباس یک غریبه ۱۶- کمتر از بیست دقیقه داخل یک…
بمرود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ