close
تبلیغات در اینترنت
طنز خرعاشق

طنز خرعاشق

کـــره ای گــفــت بــــــــــه بابای خرش **** پــــدر از هـــمـــه جــا بـی خبرش وقـــت آن اســــت بـــــرای پســرت **** نـــــــرّه ی کــــره خــرت مــاده ای خـــــــــــــــوشگـل و زیـبا گیری **** تـــو کــه هر روز به صحرا میری وقـــت آن اســت کـه زن دار شـوم **** ورنـــه از بـــی زنــــــــــی بــیمار شوم پـــدرش گــفــت کــه ای کـــــره خَرَم **** ای عــزیـــز دل بـــابــــا ، پــســرم تـــو کـــه در چــنــتــه نداری آهی **** نـــه طــویـــــــــلــه ، نه جُلی نه کاهی تـــو کـــه جــز خـوردن…
بمرود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ