close
تبلیغات در اینترنت
كو ه بمرود

كو ه بمرود

دنباله کوه چاپایاب بوده که آبادیهای چاه پایاب، بمرود، شاهرخت و بارنجگان در فاصل نه چندان دور از آن استقرار دارند بلندترین نقطه ارتفاعی آن 1564 متر می باشد. از مهمترین اراضی هموار بخش زیر کوه، دشت شاهرخت – چشمهبید است که دق پترگان را در برگرفته و شامل آبریز رودهای حاجی اباد، آهنگران تجنود، شوشک، لونک، گزخت، گرماب، گرتیغ، کال اسفاد بوده و این دق با 590 متر گودترین نقطه شهرستان و استان خراسان جنوبی می باشد.
بمرود
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ